ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2018

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), υποβλήθηκαν συνολικά 5.174 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

2.836 αιτήσεις για την κάλυψη 74 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
1.714 αιτήσεις για την κάλυψη 33 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
624 αιτήσεις για την κάλυψη 11 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.