8 προσλήψεις μουσικών στο Δήμο Αρταίων

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Διευθυντής Ωδείου
1 ΔΕ Μουσικός Φλάουτου
1 ΔΕ Μουσικός Μονωδίας φωνητικής
1 ΔΕ Μουσικός Πιάνου
2 ΔΕ Μουσικός Κλασικής κιθάρας
1 ΔΕ Μουσικός Ακορντεόν
1 ΔΕ Μουσικός Βιολιού
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφημερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Ωδείου (από 12/11/2018 έως 21/11/2018) τις ώρες 9:00 έως 14:00