47 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας Ανακοινώνει47 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Άρτας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A64%CE%A74690%CE%92%CE%92-%CE%A5%CE%99%CE%A8?inline=true