Παρουσίαση βιβλίου-ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

Το βιβλίο παρουσιάζουν:
– Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας
του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
– Αθανάσιος Φωτόπουλος, Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
– Δρ. Αδριανός Γ. Μουταβελής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου
ΠΕΚΕΣ Αττικής.
– Δρ. Μαρία Βλαχάδη.
– Δρ. Προκόπης Η. Μανωλάκος (αντιφώνηση).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929
 Με την έρευνα – μελέτη του Προκόπη Η. Μανωλάκου, αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929.
 Ποιος ήταν ο Ευάγγελος Κακούρος, πότε και πώς οραματίστηκε την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1929 από τη θέση του διευθυντή Παιδείας;
 Ποια ήταν η θέση του για το εκπαιδευτικό σύστημα, για την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών, για τον τρόπο μάθησης και διδασκαλίας, τη διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών, για τις σχολικές βιβλιοθήκες, τους σχολικούς κήπους, τη μαθητεία;
 Ποια ήταν η σχέση του Ε. Κακούρου με τους Ε. Βενιζέλο, Κ. Γόντικα, Γ. Παπανδρέου, Δ.
Γληνό, Α. Δελμούζο, Μ. Τριανταφυλλίδη, ποια θέση πήρε στην υπόθεση Ρ. Ιμβριώτη;
 Παρουσιάζεται η αλληλογραφία του Ε. Κακούρου με τους Δ. Γληνό, Α. Δελμούζο, Μ.
Τριανταφυλλίδη, Μ. Κουντουρά.
Παρασκευή 19-10-2018, ώρα 18.30, Πνευματικό Κέντρο της Ένωσης
Κωνσταντινουπολιτών, οδός Δημ. Σούτσου 46 – Αμπελόκηποι (50μ. από τη στάση
Αμπελόκηποι, του Μετρό)
Το βιβλίο παρουσιάζουν:
– Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας
του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
– Αθανάσιος Φωτόπουλος, Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
– Δρ. Αδριανός Γ. Μουταβελής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού
Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου
ΠΕΚΕΣ Αττικής.
– Δρ. Μαρία Βλαχάδη.
– Δρ. Προκόπης Η. Μανωλάκος (αντιφώνηση).