ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (ΑΠΟ ΤΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (αρ.συνεδρίασης: 20/10.07.2018) που αφορά στο 3ο θέμα: «Παροχή δυνατότητας εξέτασης των επί πτυχίω φοιτητών σε όλα τα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018» οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 9ο εξάμηνο σπουδών και άνω) έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμη κι αν δεν τα δήλωσαν το τρέχον (2017-2018) ακαδημαϊκό έτος, αρκεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2018 μέσω της δικτυακής πύλης του Πληροφοριακού Συστήματος του φοιτητολογίου (gmweb.teiep.gr). (Βλ. σχετικά και τις ανακοινώσεις των ιστοσελίδων των ακαδημαϊκών τμημάτων).

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ