Απόφαση για την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Στην οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ αναφέρεται απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑΛ της περιφέρειάς τους εφόσον: α) υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, β)υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ)έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑΛ.

Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητευόμενοι. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι 8 μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ’, οι 6 μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ και 5 μαθητευόμενοι για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’.

Τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητευόμενων μπορεί να εγκρίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.

Οι μαθητευόμενοι του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑΛ.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’ αρ. 2726).