ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017)

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε σε εβδομήντα πέντε (75) εξεταστικά κέντρα στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά, η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 548 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017, τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων διεξήχθη το Σάββατο 07-07-2018 και την Κυριακή 08-07-2018 με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών.

Η προσέλευση των υποψηφίων αναλύεται ως εξής:
ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 7022 υποψήφιοι
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5141 υποψήφιοι
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1611 υποψήφιοι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 398 υποψήφιοι

Τα θέματα και οι απαντήσεις αυτών θα αναρτηθούν εντός της εβδομάδας.