Τι ισχύει για τα Μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή, μοριοδότηση και προσλήψεις.

Η μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή έχουν κερδίσει την καρδιά των εκπαιδευτικών και δικαιολογημένα λόγω της αυξημένης μοριοδότησης που παρέχουν η οποία συνεπάγεται με συντριπτικές πιθανότητες για πρόσληψη

Γράφει ο Μάνος Τραβέρσος, ειδικός σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και σπουδών με ειδίκευση τον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακά στην Ειδική Αγωγή όπου να τους προσφέρουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στόχος των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ειδική Αγωγή είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης των εν λόγω μαθητών αλλά και την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική αγωγή κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχουν:

– Ένταξη και Τέσσερα μόρια προσαύξηση στους πίνακες ειδικής αγωγής
– 3 μόρια σε όσους συμμετάσχουν σε ΑΣΕΠ που αφορά εκπαιδευτικούς
– Αναβάθμιση μισθολογικού κλιμακίου για μόνιμους εκπαιδευτικούς
– Τέσσερα μόρια σε στελέχη εκπαίδευσης
– Παιδαγωγική επάρκεια
http://www.alfavita.gr/