«Απαραίτητο το φροντιστήριο για επιτυχία στις πανελλαδικές»

Συμπεράσματα έρευνας σε καθηγητές δημόσιων λυκείων
Πέντε στους δέκα καθηγητές δημόσιων λυκείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πιστεύουν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν με επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς φροντιστηριακή υποστήριξη. Αυτό έδειξε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τη σχολική περίοδο 2016-2017 μεταξύ 800 εκπαιδευτικών δημόσιων λυκείων στις δύο πόλεις και παρουσιάστηκε στο 37ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη.
«Ζητήθηκε να γίνει μια συγκριτική αποτίμηση σχολείου-φροντιστηρίου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε δέκα δηλώσεις. Στις οκτώ από τις δέκα δηλώσεις αναγνώρισαν πως το φροντιστήριο υπερέχει του σχολείου.
Σε μόνο δύο δηλώσεις είπαν ότι το σχολείο είναι καλύτερο από το φροντιστήριο, αναφέροντας ότι στο σχολείο διδάσκουν περισσότερο εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί και ότι το σχολείο παρέχει ουσιαστικές δυνατότητες για πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση, που είναι και ο θεσμικός του ρόλος» ανέφερε η οικονομολόγος, διδάκτωρ του ΑΠΘ και διδάσκουσα στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αικατερίνη Πολυμίλη, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνάς της, σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί δημόσιων λυκείων το φροντιστήριο και τον ρόλο του σε σχέση με το σχολείο.
Επίσης, περί το 90% των ερωτώμενων καθηγητών απάντησε θετικά ή μάλλον θετικά στο ερώτημα αν μια «πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία» μέσα στο δημόσιο σχολείο παράλληλα με τη γ΄ λυκείου και εστιασμένη στις ανάγκες προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις θα μπορούσε να βελτιώσει την επίδοση των υποψηφίων.

Οι ερωτώμενοι καθηγητές υποστήριξαν, επίσης, ότι παρατηρείται μια ορισμένη αναντιστοιχία, ασυμβατότητα των ασκήσεων των σχολικών εγχειριδίων και κάποιων θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων υψηλότερης, μεγαλύτερης δυσκολίας. Το 84% των εκπαιδευτικών απάντησε επίσης ότι οι μαθητές καταφεύγουν στα φροντιστήρια για να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής τους στα ανώτερα και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, ένας στους τέσσερις το απέδωσε στη νοοτροπία των γονιών.