ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ OEΦΕ

Δευτέρα 11 Ιουνίου2018
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Τα θέματα των Μαθηματικών Προσανατολισμού
είναι απαιτητικά και σε πολλά σημεία θα δημιουργήσουν προβλήματα στα παιδιά.
Έχουν δύσκολες πράξεις και δεν εξετάζουν σημαντικό τμήμα της ύλης.
Η θεωρία είναι βατή για τους υποψηφίους.
Το 2ο θέμα είναι μέτριας δυσκολίας με αρκετές πράξεις. Το 3ο θέμα βασίζεται σε άσκηση του σχολικού βιβλίου, έχει
όμωςδύσκολες πράξεις.
Το 4ο θέμα
είναι αρκετά δύσκολο για πολύ καλά προετοιμασμένους και
με κριτική ικανότητα μαθητές.