Εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το 2018-2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ:Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στο Ακαδημαικό έτος 2018-2019 σε
1119 εκ των οποίων οι 634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί.