Καυστικό «σχόλιο» του Αρκά για τις εισφορές και την υπερφορολόγηση (σκίτσο)