Πυροπροστασία: Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων, μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και εν αναμονή της δημοσίευσης της σχετικής Πρόσκλησης θα ζητηθούν κυρίως:

ΠΕ Δασολόγοι
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΤΕ Δασοπόνοι
ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων
ΔΕ Οδηγοί
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
ΥΕ Εργάτες Υλοτομίας
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τους δασολόγους και δασοπόνους θα διατεθούν περίπου 300 θέσεις, ενώ ο αριθμός των εργατών (υλοτομίας και γενικών καθηκόντων) θα προσεγγίσει τις 4.000.

Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι με απολυτήριο Γυμνασίου και τη συνδρομή των κοινωνικών ιδιοτήτων που ισχύουν σε όλα τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα διεκδικούν βάσιμα θέση διορισμού.

Πηγή: workenter.gr