954 προσλήψεις στους δήμους όλης της χώρας.

Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 954 νέων υπαλλήλων σε δήμους της χώρας έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκριτική απόφαση έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία και αναμένεται πλέον να εκδοθούν οι προκηρύξεις.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας από 8 έως 12 μήνες.

Τις αμέσως προσεχείς μέρες θα εκδοθούν σταδιακά οι προκηρύξεις.

Η διαδικασία του διαγωνισμού προβλέπει τα εξής:
Έγκριση θέσεων από το υπ. Εσωτερικών (βρισκόμαστε σε αυτή την φάση)
Αποστολή εγκριτικής απόφασης στο ΑΣΕΠ
Δημιουργία προκήρυξης από τους φορείς
Έγκριση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ
Έκδοση προκήρυξης – Υποβολή αιτήσεων.
http://workenter.gr