ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Στάλθηκε σήμερα στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 588 μoνίμους υπαλλήλους του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Θα προσληφθούν:

577 υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ
24 της κατηγορίας ΠΕ
7 της κατηγορίας ΤΕ
Ζητούνται κυρίως:

Σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Νοσηλευτές
Προσωπικό φρούρησης
Διοικητικοί υπάλληλοι
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων