Έναρξη αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018

Έναρξη αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2018
Η αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr από
12 Απριλίου έως και 1 Μαίου
ΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1/1/2002 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/6/2012
«Δικαιούχοι» του προγράμματος είναι Εργαζόμενοι ή Άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό (φορολογικό έτος 2016)
μέχρι 28.000,00 € και παράλληλα
για τους μεν εργαζόμενους:
α. το έτος 2017 να πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή
β. το έτος 2017 να έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενοι πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
γ. το έτος 2017 να έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας ή
δ. το έτος 2017 να συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ’
για τους δε Ανέργους:
να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης)!
Αν δεν έχετε κωδικούς θα πρέπει να προσέλθετε στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να τους λάβετε έχοντας μαζί σας (ο Δικαιούχος Γονέας δηλαδή):
1) Ταυτότητα ή Διαβατήριο
2) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
3) Αδεια Διαμονής ή εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών
4) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερού τηλεφώνου ή μισθωτήριο κατοικίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ
5) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ELEONES CAMP HALKIDIKI
TEL : +30 2310 243 383 , +30 2310 284 930 FAX : +30 2310 284 138

(Οι κατασκηνωτές από την περιοχή της Ηπείρου αναχωρούν οργανωμένα με συνοδούς από την πόλη των Ιωαννίνων: τηλ.6909074078) https://www.fa cebook.com/kataskinotesipirou/