Γιατί οι επενδυτές γυρίζουν τη πλάτη στην Ελλάδα.

Με αφορμή την εξειδίκευση της πρότασης για ένα θετικό επενδυτικό σοκ στην ελληνική οικονομία, ο ΣΕΒ παράθεσε στοιχεία – τεκμήρια για το γεγονός ότι η χώρα δεν είναι ακόμη σε θέση να καλύψει το επενδυτικό κενό ύψους 100 δισ. που δημιουργήθηκε σωρευτικά την περίοδο 2009-17.

Ειδικότερα, η Ελλάδα

• απώλεσε 16 θέσεις στο δείκτη World Economic Forum – Competitiveness Index την περίοδο 2008-2016 –κατατάσσεται 28η σε σχέση με τις 28 χώρες της Ε.Ε.
• απώλεσε 6 θέσεις στο δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) την περίοδο 2016/2017, ενώ καταλαμβάνει τη 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε.

Η απόκλιση σε σχέση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτή σε επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας καθώς στην ευκολία επενδυτικής και επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ενδεικτική κατάταξη της Ελλάδας σε υπο-δείκτες:

• World Bank «Επίδραση της φορολογίας στην κινητοποίηση επενδύσεων»: 137η σε 137 χώρες, έναντι ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 79η θέση.
• World Bank «Διοικητικά βάρη»: 130η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 98η θέση.
• WEF «Θεσμοί»: 87η σε 137 χώρες έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 47η θέση.
• World Bank «Δυνατότητα χώρας να προσελκύει ταλέντα»: 133η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 68η θέση.
• World Bank «Ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών – οικοσυστημάτων»: 121η σε 137 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 38η θέση.
• World Economic Forum «Επίλυση δικαστικών διαφορών»: 131η σε 190 χώρες, έναντι Ευρωπαϊκού διάμεσου που είναι η 32η θέση.
• EU Scoreboard «Χρόνος επίλυσης διαφορών»: 964 ημέρες έναντι 271η του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
• Word bank “Χρήσεις γης & μεταβιβάσεις»: 145η θέση και 10 διαδικασίες έναντι 48η θέση και 5 διαδικασίες του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
• Word bank “Άδεια κατασκευής»: 58η θέση και 18 διαδικασίες έναντι 42η θέσης και 13 διαδικασιών του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
• WEF «Καινοτομία»: 75η θέση έναντι 35ης του Ευρωπαϊκού διάμεσου.
www.lykavitos.gr