ΤΩΡΑ! ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ! ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ.