ΣΧΟΛΙΟ: άρχισαν να ετοιμάζουν την ανταλλαγή 2 με 8 το είπε ο Πάνος…

Μέχρι 15 χρόνια μπορεί να τρέχουν οι στρατιωτικοί από φυλακή σε φυλακή είπε ο Πάνος ο υπουργός. Άρα να ετοιμαστούμε να δώσουμε τους 8 να μας δώσουν τους 2 και να τελειώνουμε. Έτσι λειτουργεί παιδιά η πολιτική και τα παζάρια της. Μην τρελαθείτε και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέγονται είναι τυχαία. Δεν μπορώ να πω είναι δόλος μπορώ να πω όμως σίγουρα είναι ανικανότητα.