Εκπαιδευτικός οργανισμός «ΣΥΝΟΛΟ»

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΣΥΝΟΛΟ» υπηρετεί τον εκπαιδευτικό χώρο από το 1992. Η μακροβιότητά του στηρίζεται στη συνεργασία μας με άριστα καταρτισμένους και πεπειραμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα όχι μόνο την επιτυχία των μαθητών στο σχολικό χώρο και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια αλλά και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των έμφυτων ικανοτήτων τους.

Όραμά μας είναι να ικανοποιούμε με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και δημιουργικότητα τις αυξημένες απαιτήσεις των μαθητών για επιτυχία αλλά και τις προσδοκίες των γονιών που μας εμπιστεύτηκαν το μέλλον των παιδιών τους.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΣΥΝΟΛΟ» συνεργάζεται με έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, διατηρεί προσωπική επαφή με το μαθητή, ελέγχει αυστηρά την πρόοδο των μαθητών, ενημερώνει τους γονείς.

Τα προγράμματα του εκπαιδευτικού οργανισμού «ΣΥΝΟΛΟ» επικεντρώνονται ακριβώς στην εκπλήρωση του παραπάνω στόχου. Ήταν και παραμένει σημείο αναφοράς μας η δημιουργία ενός Σύγχρονου Εκπαιδευτικού Οργανισμού ο οποίος θα είναι σε θέση να καλύπτει απόλυτα τις υψηλές απαιτήσεις των καιρών μας. Γι αυτό και εφαρμόζουμε πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα μεθόδους.

Διεύθυνση

  • Διεύθυνση:Στρ. Κατσιμήτρου 30
  • Πόλη:Άρτα

Επικοινωνία