1952 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ το πρώτο φύλλο

Κοινοποίηση

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 1000 δραχμές η τιμή της