106 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθηναίων

Κοινοποίηση

Με προσωπικό ορισμένου χρόνου θα ενισχυθεί σύντομα το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Η νέα προκήρυξη εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας.

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις.
Βοηθού Φαρμακοποιού ΔΕ 1
Βοηθών Νοσηλευτών ΔΕ 4
Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων- τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) ΔΕ 6
Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς- διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) ΔΕ 13
Δημοσιογραφου (μέλος αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) ΠΕ 1
Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίας ΠΕ 2
Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ 5
Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 25
Κοινωνιολόγων ΠΕ 2
Νοσηλευτών ΤΕ 4
Οδηγών ΔΕ 4
Οδοντίατρων ΠΕ 1
Ψυχίατρων ΠΕ 2
Ψυχολόγων ΠΕ 7
Κοινωνικων
φροντιστών ΔΕ 4
Αποθηκαριων ΔΕ 4
Τραπεζοκόμων ΥΕ 8
Βοηθων
αποθηκαριων ΥΕ 4
Καθαριστών/στριων ΥΕ 7
Πλυντων/τριων ΥΕ 2

Σχετικές δημοσιεύσεις