Σκίτσο του Χρήστος Παπανίκος – σκίτσα για το Ελλάδα 24