Αυτό το καλόπαιδο που βλέπετε είναι το “μέλλον” αυτής της χώρας…