Αιτήσεις για σπουδές στην Κύπρο από 12-27/7

Κοινοποίηση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου,με έδρα τη Λευκωσία,και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχήςwww.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations,από τις 12μέχρι τις 27Ιουλίου2021.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 2021, το 2020ή το 2019.Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους,τα εξής πιστοποιητικά, σαρωμένα, σε μορφή pdf
:1.Αστυνομική ταυτότητα
2.Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις(να φαίνονται τα συνολικά μόρια των επιστημονικών πεδίων, βλ. δείγμα πιο κάτω)
3.Απολυτήριο Λυκείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων:
•Πανεπιστήμιο Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates
•Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρουwww.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/greeks/Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στηνΑθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ105 57Σύνταγμα,τηλ. 210 373 4934/914/913)και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (ΛεωφόροςΝίκης 37, ΤΚ 54013,τηλ. 231 026 0611/0697). Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων μέχρι τις 4Αυγούστου 2021καιθα κοινοποιηθούν επίσης,τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικές δημοσιεύσεις