Ύψιστη τιμή και μετάλλιο για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αποτελεί την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδώσει σε μέλος ξένης κυβέρνησης ο Αρχηγός του Αυστριακού Κράτους και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό αποδόθηκε στον άνθρωπο που αποτελεί τον εγκέφαλο του αμυντικού δόγματος και των διεθνών συνεργειών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η παρασημοφόρηση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συνάντηση στη Βιέννη στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), και της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Άμυνας της Αυστρίας, ην 30η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2023, για την ολοκλήρωση δράσης τους με θέμα: «Η Εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού Ζητήματος και ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η εν λόγω δράση είχε αρχίσει με τη διεξαγωγή του 1ου Εργαστηρίου Ειδικών (Expert’s Workshop), στην Αλεξανδρούπολη, από τις 28 έως 29 Ιουνίου 2022, και συνεχίστηκε με την διεξαγωγή του 2ου Εργαστηρίου Ειδικών στην Βιέννη, από τις 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, υπό το πλαίσιο πρωτοβουλιών των δύο Γενικών Διευθύνσεων, για την ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αυστρίας.

Απαύγασμα της όλης δράσης, ήταν η υπογραφή Διακήρυξης με τίτλο: «Αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ζητήματος στο πλαίσιο των Υβριδικών Απειλών» (Declaration: «Countering Instrumentalization of Illegal Migration in the framework of Hybrid Threats») μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου, και του Αυστριακού ομολόγου του Δρ. Arnold Kammel, παρουσία της Ελληνίδας Πρέσβεως στην Αυστρία κυρίας Αικατερίνης Κόϊκα.

Χρήστος Μαζανίτης
www.enikos.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις