ΦΩΣ Περιφερειακός Συνδυασμός για την Ήπειρο : Αρχές και αξίες

1) Αρχή των Δύο Θητειών

Υποστηρίζουμε, αμετάκλητα, πως οι δύο θητείες είναι αρκετές για να παραχθεί κοινωνικό έργο σε συγκεκριμένη θέση και θα στηρίξουμε την ιδέα της άμεσης νομοθέτησης ως όριο, τόσο στην Αυτοδιοίκηση όσο και σε οποιοδήποτε άλλο Πολιτικό & Πολιτειακό αξίωμα.

2) Αρχή της Υπερκομματικότητας

Τοποθετούμε την Ήπειρο και τα ζητήματά της πάνω από τις οποιεσδήποτε πολιτικές παρατάξεις.

3) Αρχή των Ίσων Ευκαιριών

Βασιζόμαστε στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να εργάζονται και να προοδεύουν με βάση την αξία και τις ικανότητές τους.

4) Αρχή της Διαφάνειας

Λειτουργούμε με την πλήρη, πιστή και ειλικρινή καταγραφή όλων των γεγονότων, των πληροφοριών & του πλαισίου που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση μιας τεκμηριωμένης, δίκαιης και ξεκάθαρης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

5) Άρχή της Ισόρροπης Ανάπτυξης

Αντιμετωπίζουμε την Ήπειρο ως ενιαία οντότητα και πιστεύουμε στη δυνατότητα του ευθυγραμμισμένου πλάνου ανάπτυξης και κατανομής των πόρων για όλους τους Νομούς, τους Δήμους και περιοχές της.

6) Αρχή της Αποκέντρωσης

Πιστεύουμε πως οι δραστηριότητες και οι πόροι πρέπει να ανατίθενται και κατανέμονται πέραν των εθνικών & τοπικών κέντρων εξουσίας. Θεωρούμε αναγκαία τον επιμερισμό των εξουσιών και πόρων, που διαχρονικά διαχειρίζεται μόνο η κεντρική εξουσία, στις εκάστοτε δημοτικές ενότητες.

7) Αρχή της Τεκμηρίωσης

Χαράζουμε την πολιτική και βασίζουμε τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας πάνω σε τεκμηριωμένα στοιχεία, που προκύπτουν από διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων υψηλής ποιότητας.

8) Αρχής του Σεβασμού της Φύσης

Υιοθετούμε μια στάση ορισμένης ηθικής απέναντι στη φύση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

9) Αρχή της Ακεραιότητας

Συναποφασίζουμε, αποδεχόμαστε και επιλέγουμε να λειτουργούμε με ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και ευπρέπεια, χωρίς διαφθορά και υποκρισία.

10) Αρχή της Λογοδοσίας

Θεωρούμε πως οι διοικούντες και κατέχοντες θέση ευθύνης, οφείλουν να λογοδοτούν για όλες τις επιλογές και ενέργειες τους, καθώς και να αναλαμβάνουν δημόσια ευθύνη για τις πράξεις και τις αποφάσεις τους.

11) Αρχή της Συμμετοχής των Ενδιαφερομένων

Ενθαρρύνουμε την αθρόα συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων, πιστεύοντας, ακράδαντα στην ανάγκη ολοκληρωμένης ενημέρωσης και διαβούλευσης για τη λήψη των πλέον ενδεδειγμένων αποφάσεων.

Σχετικές δημοσιεύσεις