“φιμώνεται η ελευθερία της άποψης”.

Κοινοποίηση

Σωστά αλλά όταν ελέγχεται ή διώκεται “δημοσιογράφος”, τότε αρχίζουν τα “φιμώνεται η ελευθερία της άποψης”.

από το tw

Σχετικές δημοσιεύσεις