Υπερταμείο: Άμεσες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ έως το 2024 στην ελληνική οικονομία

Το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) υπό το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG παρουσίασε η διοίκηση του Ομίλου σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, υπό τον τίτλο «ΥΠΕΡαξία για την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες».

Η διοίκηση του Υπερταμείου ανακοίνωσε άμεσες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ έως το 2024 στην ελληνική οικονομία, μέσα από την άσκηση -για πρώτη φορά- του επενδυτικού ρόλου του στη χώρα.
Στοχεύει να βελτιώσει την απόδοση μερισμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά 60% την τριετία 2022-2024 και να επιτύχει αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15% έως το 2024.
Παράλληλα επιδιώκει να εξορθολογήσει τα λειτουργικά έξοδα και να σταθεροποιήσει την κερδοφορία όλου του Ομίλου σε ποσοστό πάνω από 30%.
Τέλος, εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η διοίκηση του Υπερταμείου παρουσίασε τους τρεις «mega» δείκτες απόδοσης για το 2024 που είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με την οικονομία, το περιβάλλον και τους πολίτες. Ειδικότερα η στοχοθεσία αφορά για την οικονομία, στην αύξηση της καθαρής αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά 15%, για το περιβάλλον, στη μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 15% και για τους πολίτες, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών κατά 40% από τις τιμές βάσης του 2021.
Επίσης παρουσιάστηκε πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την οποία ο δείκτης αναγνωρισιμότητας του Υπερταμείου στο γενικό κοινό, από 36% το Μάιο του 2021, έχει αυξηθεί σε 50% τον Ιούνιο του 2022.
Η διοίκηση του Υπερταμείου αναφέρθηκε σε μία σειρά από σημαντικά έργα σε προετοιμασία ή σε εξέλιξη. Αυτά είναι:
Το πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής και αποτίμησης της αξίας 1.000 ακινήτων της ΕΤΑΔ σε συνεργασία με τη διοίκησή της και με τον σχετικό διαγωνισμό να ξεκινά μέσα στο 2022.
Η επανεκκίνηση της Διώρυγας της Κορίνθου με αναβαθμίσεις στις αρχές Ιουλίου.
Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με στόχο να βγει στον αέρα άμεσα και η σταδιακή ολοκλήρωση των μελετών για την αξιολόγηση αξιοποίησης για τα 22 υπόλοιπα αεροδρόμια.
Η διοίκηση του Υπερταμείου τόνισε το σημαντικό έργο του από το 2021 έως σήμερα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιρειών, όπως:
η τοποθέτηση της νέας διοίκησης στο ΤΑΙΠΕΔ και η επιτάχυνση του πλάνου του,
η ταχύτατη ωρίμανση στρατηγικών έργων από το PPF,
η επίτευξη της συμφωνίας για την τιμή του ακατέργαστου νερού για την ΕΥΔΑΠ,
η ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του Θριασίου,
η εκκίνηση αξιοποίησης των 22+1 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας,
ο νέος αποδοτικότερος τρόπος αποζημίωσης με σκοπό τη μείωση των επιχορηγήσεων για τις Συγκοινωνίες Αθηνών, κ.ά.

Σχετικές δημοσιεύσεις