Τρίμηνη παράταση δήλωσης αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Με την Αριθμ. 1386/2023 απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ. αποφασίζεται η τρίμηνη παράταση στη δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αναλυτικά η απόφαση ορίζει:

Άρθρο 1

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 28η.03.2023.

Σχετικές δημοσιεύσεις