Τράπεζα της Ελλάδος: Μόνιμο προσωπικό με δύο προκηρύξεις

Με δύο διαφορετικές προκηρύξεις πρόκειται να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό η Τράπεζα της Ελλάδος – Ανοίγουν συνολικά 84 θέσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής 25 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Οι προσλήψεις αφορούν 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τα απαραίτητα προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (A.E.I.) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, η οποία θα έχει αποκτηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανά Κωδικό Θέσης.
Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ
Παράλληλα, όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερο ρεπορτάζ το proson.gr, το ΑΣΕΠ βρίσκεται εν αναμονή της τελικής συμφωνίας, προκειμένου να εκκινήσει την διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Να υπενθυμίσουμε ότι στον διαγωνισμό για την Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του proson.gr στην προκήρυξη θα υπάρχουν 59 μόνιμες κενές θέσεις εργασίας. Να σημειωθεί ότι οι 59 μόνιμες προλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνουν εκτός γραπτού διαγωνισμού, με το σύστημα μοριοδότησης που φέρουν οι προκηρύξεις «Κ» του ΑΣΕΠ.

Σχετικές δημοσιεύσεις