Τράπεζα της Ελλάδος: Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Κοινοποίηση

H ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δυναμική και συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του ευρώ που καταγράφουν συγκριτικά ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης. Αυτό είναι το συμπέρασμα της Έκθεσης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ο οποίος ανάμεσα στ’ άλλα υπογραμμίζει:

Η οικονομική πολιτική πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τη δυναμική ανάπτυξης, με αύξηση των επενδύσεων.
Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας πρέπει να αναδειχθεί σε εθνικό στόχο και οι προσπάθειες να συνεχιστούν σε αυτή την κατεύθυνση.
Το 2021 ήταν ένα καλό έτος με καλύτερη της αναμενόμενης πορεία του τουρισμού, αύξηση των εξαγωγών αγαθών, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενίσχυση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης, μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων, και ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας όπως αποτυπώνεται στη μεγάλη μείωση της ανεργίας.
Για το 2022 η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από την αρχική πρόβλεψη (4,8%). Κι αυτό, καθώς η έξαρση της αβεβαιότητας λόγω του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, μετριάζει τις προσδοκίες και επηρεάζει αρνητικά τις καταναλωτικές και επενδυτικές αποφάσεις τους.
Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,8% στο βασικό σενάριο και 2,8% στο δυσμενές σενάριο.
Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΤτΕ, το 2022 αναμένεται αύξηση 5,2%, ενώ στο δυσμενές σενάριο προβλέπεται αύξηση 7%. Το 2023 αναμένεται αποκλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, η διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης απαιτεί συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, περαιτέρω μείωση της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων, μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και έγκαιρη χρήση των πόρων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σχετικές δημοσιεύσεις