Το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022

Κοινοποίηση

Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες, το 2021 ήταν καλύτερο από το 2020. Το 2022 ήταν καλύτερο από το 2021. Και είμαι σήμερα εδώ για να το βεβαιώσω: το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022, εξίσου δυναμικό και εξίσου ελπιδοφόρο.

Ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας. Ανάπτυξη στην οικονομία αλλά και φροντίδα στην κοινωνία. Με γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και με συνετές σταθμίσεις. Αυτές οι αρχές διαπνέουν τον τέταρτο Προϋπολογισμό της κυβέρνησής μας.
Δυστυχώς τον τρίτο σε συνθήκες διεθνών κρίσεων. Αλλά τον πρώτο, ύστερα από 12 χρόνια, με αποκλειστικά εθνική σφραγίδα και έξω από το στενό πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.
Τονίζω και θυμίζω ότι μόλις προ 10 ημερών το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση 725 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία εκκρεμούσε από το 2019. Και μαζί αποφάσισε την κατάργηση της προσαύξησης στο επιτόκιο παλαιότερων δανείων από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Γιατί στην πράξη οι εξελίξεις αυτές απαλλάσσουν τη δημοσιονομική μας πολιτική από δεσμεύσεις και πρόσθετα βάρη. Μεταφράζονται, δηλαδή, σε «ζεστό» χρήμα για τα δημόσια ταμεία. Αλλά οδηγούν και σε μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του δημόσιου χρέους κατά 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται, σαφώς, για μία απόδειξη προόδου της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
Θυμίζω ότι, εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής, το 2022 κλείνει με ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο δικός σας ρυθμός ανάπτυξης, κ. Τσίπρα, ήταν το 25% του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση. Και η πρόβλεψη για το ’23 είναι ότι ο ρυθμός θα είναι σχεδόν τριπλάσιος.
Στο τέλος του 2023 ο δημόσιος πλούτος θα έχει αυξηθεί κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2018.

Σχετικές δημοσιεύσεις