Το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ως εξής :

Πρόεδρος :Ανάργυρος Φελλούρης Ομ. Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Α’ Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Δρούτσας Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
Β’ Αντιπρόεδρος : Ιωάννης Κερασαρίδης Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γενικός Γραμματέας : Ιωάννης Τυρλής Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ταμίας: Γεώργιος Μπαραλής Καθηγητής ΠΤΔΕ/ ΕΚΠΑ
Ειδικός Γραμματέας: Αθηνά Καλαμπόκα Καθηγήτρια Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
Έφορος Βιβλιοθήκης: Απόστολος Μπουρνέτας Καθηγητής ΕΚΠΑ
Μέλη : Ανδρέας Πούλος
τ. Σχολικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Στεφανής
Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Ξυνός
Μαθηματικός Πληροφορικός
Μαρία Σίσκου
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γεώργιος Κομπότης
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιάκωβος Μαυρέλης
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιωάννα Μακρή
Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικές δημοσιεύσεις