Το καινούργιο θα έλθει από εκείνους που έχουν δώσει τεκμήρια αποφασιστικότητας, αλλά και πολιτικής βούλησης να πάει ο τόπος παρακάτω

Ο Πρωθυπουργός έχει σαφή εικόνα και άριστη γνώση των δομικών προβλημάτων και των αδυναμιών στο Κράτος μας, αλλά και στη χώρα μας εν γένει. Και είναι προσηλωμένος στην αντιμετώπισή τους με σχέδιο, αλλά και με ισχυρή πολιτική βούληση. Είτε αυτό αφορά τη θωράκιση της χώρας, είτε αφορά την οικονομία και την αγορά εργασίας, είτε αφορά τις παθογένειες του Κράτους και τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, είτε αφορά τα εισοδήματα των πολιτών, την υγεία κ.α. Ξέρει τι έγινε, τι μένει να γίνει και πώς θα γίνει. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους σιδηρόδρομους. Ο Πρωθυπουργός γνώριζε:

Ότι παραλάβαμε μια υποδομή που ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, λειτουργούσε σε ένα ποσοστό μικρότερο από το 30%.
Τις προσπάθειες για το ξεμπλοκάρισμα και την υλοποίηση της σύμβασης και πώς έφτασε το έργο στο 70%, για τα προβλήματα, τις αδυναμίες στο σιδηρόδρομο.
Και αναγνώρισε και τη δική μας ευθύνη, έμπρακτα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Δεν ξέρει όμως, και κανείς Πρωθυπουργός δεν ήξερε και δεν θα μπορούσε να ξέρει, για τις συμπεριφορές και τις πρακτικές συγκεκριμένων προσώπων, ποιος ήταν βάρδια εκείνο το βράδυ στη Λάρισα, πως διαμορφώνονται οι βάρδιες, για το χάος που επικρατούσε στο Σταθμαρχείο της Λάρισας, για υπαλλήλους οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς και φέρονται εκτός πλαισίου.

Σε ό,τι αφορά στα αίτια του δυστυχήματος αναδεικνύονται, ανάμεσα σε άλλα, τόσο από τα ηχητικά ντοκουμέντα και τις μαρτυρίες που έρχονται στη δημοσιότητα, όσο και από τις διώξεις που ασκούνται, οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παθογένειες και συμπεριφορές που η Κυβέρνησή μας προσπαθεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει. Όχι πάντα με την ταχύτητα, όχι πάντα με την επιτυχία που θα θέλαμε, αλλά με ξεκάθαρη βούληση και με συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή. Θα αναφερθούμε σε 12 κρίσιμους νόμους για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Κράτους, 12 νόμους που όλοι τους ήταν στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των παθογενειών του βαθέος Κράτους, καθυστερήσεων, συντεχνιασμού, έλλειψης κινήτρων, απουσίας αξιολόγησης. Σε αυτούς τους νόμους , ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν όχι, προστατεύοντας πολιτικά τους πυρήνες του βαθέος αναχρονιστικού και αντιδραστικού Κράτους. Συγκεκριμένα:

Ο νόμος 4622/2019 για το επιτελικό κράτος / σύσταση εθνικής αρχής διαφάνειας ως φορέα που συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων εσωτερικού ελέγχου και την εποπτεία των πειθαρχικών διαδικασιών, στο νόμο αυτό τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν επί της αρχής και επί του συνόλου.
Την ίδια στάση τήρησαν στο νόμο 4765/2021 για τον εκσυγχρονισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ, αλλά και στο νόμο 4782/2021 για την επιτάχυνση στην υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων.
Στο νόμο 4795/2021 για το ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου μέσα στους φορείς του Δημόσιου και τη θέσπιση συμβούλου ακεραιότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε επί της αρχής και δήλωσε παρών επί του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε και επί της αρχής και επί του συνόλου.
Στο νόμο 4807/2021 για την ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης πειθαρχικών διαδικασιών στο Δημόσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε παρών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ.
Στο νόμο 4823/2021 για την αναβάθμιση και αξιολόγηση δομών, προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε επί της αρχής και του συνόλου, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρών τόσο επί της αρχής, όσο και επί του συνόλου. Την ίδια στάση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κράτησαν στο νόμο 4829/2021 για το πλαίσιο ρύθμισης της επικοινωνίας Δημόσιου με κέντρα επιρροής και εκπροσώπους συμφερόντων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στο Δημόσιο.
Στο νόμο 4915/2022 για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο Δημόσιο και επιτελικά στελέχη, στο νόμο 4940/2022, νόμος που έβαζε σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων, στο νόμο 4990/2022 για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου και στο νόμο 5003/2022 για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων κατά την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, όργανα διαχείρισης κινδύνων, διαδικασίες εντοπισμού κοκ., αναβάθμιση και αξιολόγηση εκ νέου του σχολείου, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν επί της αρχής και επί του συνόλου.
Τέλος, στο νόμο 5027/2023 για το σύστημα καινοτομίας δημόσιου τομέα, ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε και επί της αρχής και επί του συνόλου.

Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στο μέλλον από το μονοπάτι του χθες. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνεις κάτι καινούργιο, αν θες να δεις κάτι καινούργιο. Και το καινούργιο θα έλθει από εκείνους που έχουν δώσει τεκμήρια αποφασιστικότητας, αλλά και πολιτικής βούλησης να πάει ο τόπος παρακάτω.

Σχετικές δημοσιεύσεις