Το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων αναζητά (2) υπαλλήλους

Το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων αναζητά εργαζόμενους για άμεση πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

Υπάλληλο γραφείου κίνησης για συντονισμό των καθημερινών λειτουργιών του γραφείου κίνησης και των δρομολογίων.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πληροφορικής, Θετικών ή Οικονομικών επιστημών, Καλή γνώση Αγγλικών, Άριστη γνώση Η/Υ.

Υπάλληλο στο τμήμα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τον καθημερινό έλεγχο εντός των λεωφορείων και έκδοση εισιτηρίων.

Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικών, Άριστη γνώση Η/Υ και επιθυμητή κατοχή άδειας οδήγησης Δ’ κατηγορίας.

Βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο askteli@otenet.gr ή στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Θαρύπα 8 Ιωάννινα.

Σχετικές δημοσιεύσεις