ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΡΕΕΕΕ…

Από το 2000 έχουν αγοραστεί τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα περιόριζαν τις συνέπειες ενός ανθρώπινου λάθους. Σχεδόν 1/4 του αιώνα μετά δεν έχουν τοποθετηθεί και δεν λειτουργούν.

Σχετικές δημοσιεύσεις