Τιμολόγια ρεύματος: 7 στους 10 διαλέγουν τα κίτρινα – Τι ανησυχεί την αγορά

H φθηνότερη χρέωση του κίτρινου ex-post τιμολογίου έναντι του πράσινου στηρίζεται στο μικρότερο ρίσκο ενώ ένα μικρότερο μέρος αυτών να διαλέγουν το «μπλε» σταθερό τιμολόγιο.
Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς που συνομίλησαν με την «Ν», τα κίτρινα ex-post τιμολόγια εμφανίζονται έως και 30% φθηνότερα από τα πράσινα τιμολόγια των εταιρειών, ποσοστό που βέβαια που διαφέρει από μήνα σε μήνα, καθώς μεταβάλλονται οι συντελεστές που προσδιορίζουν τις τελικές χρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αυξομειώσεις που εμφανίζουν τα κίτρινα τιμολόγια είναι κατά κανόνα μικρότερες έναντι των πράσινων, καθιστώντας τα έτσι πιο ελκυστικά στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ακόμα και τις «στιγμές» που προσομοιάζουν οι χρεώσεις μεταξύ τους ανάμεσα στους δύο τύπους των τιμολογίων.

Σχετικές δημοσιεύσεις