Τα αποτελέσματα που έχουν φέρει τα 4 μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

1ο Μέτρο: Υποχρέωση των προμηθευτών να μειώσουν κατά 30% τις παροχές που έχουν δώσει το 2023 στις εταιρείες λιανεμπορίου, με την υποχρέωση να μειώσουν ισόποσα τις αρχικές τιμές προμήθειας.

Αποτέλεσμα:

Μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας σε περισσότερα από 4.015 βασικά καταναλωτικά προϊόντα, στις κατηγορίες που εντάσσονται στη ρύθμιση.
Οι μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας κυμαίνονται μεταξύ 15% με 17%.
Αποπληθωρισμός στα προϊόντα που αποτέλεσαν αντικείμενο της μεταρρύθμισης με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό του Μαρτίου 2024: Σε είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού -2,1% – Άλλα είδη ατομικής φροντίδας: -2,5%

2ο Μέτρο: Παρέμβαση για το βρεφικό γάλα

Αποτέλεσμα:

Μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας στα περισσότερα προϊόντα βρεφικού γάλακτος. Οι μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας κυμαίνονται μεσοσταθμικά περίπου στο 15%.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βρεφικό γάλα πωλείται χωρίς προωθητικές ενέργειες, οι μειώσεις αυτές (περίπου 15%) πέρασαν άμεσα στην τιμή στο ράφι.

3ο Μέτρο: Αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. 3μηνη απαγόρευση στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες εντός του καταστήματος για τα προϊόντα αυτά.

Αποτέλεσμα:
Κατά το Φεβρουάριο 2024, μετά την εφαρμογή του μέτρου, ανατιμήθηκαν 890 κωδικοί προϊόντων, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι (Φεβρουάριος 2023) ανατιμήθηκαν 3.760 κωδικοί προϊόντων. Η εφαρμογή της ρύθμισης φαίνεται να συνεισέφερε στο περιορισμό των ανατιμήσεων κατά 76% από έτος σε έτος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λόγω του συγκεκριμένου μέτρου πολλοί προμηθευτές τροφίμων ανακάλεσαν τις ανατιμήσεις που είχαν ανακοινώσει για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, και οι οποίες δεν έφτασαν ποτέ στα ράφια των supermarket).

4ο Μέτρο: Νet – pricing σε νωπά προϊόντα: Υποχρέωση των προμηθευτών νωπών προϊόντων να πωλούν τα προϊόντα τους στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές (net – pricing)

Αποτέλεσμα:
Η εφαρμογή net-pricing στην τιμολόγηση των νωπών προϊόντων εκτιμάται ότι θα φέρει μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών στο ράφι, ωστόσο στην παρούσα φάση δε μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος της μείωσης αυτής.

Σχετικές δημοσιεύσεις