Τέλος στην ασυνεννοησία των φορέων με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κοινοποίηση

Δόθηκε χθες από το Υπουργείο Εσωτερικών σε δημόσια διαβούλευση -που θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου- το νομοσχέδιο για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα».

Επιδιώκεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος κυβερνησιμότητας, που στοχεύει αφενός να βάλει ένα τέλος στην ασυνεννοησία που έχει παρατηρηθεί -κυρίως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης- μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων φορέων. Και αυτό μέσω του καθορισμού με σαφήνεια αρχών, κριτηρίων και διαδικασιών για την κατανομή – ανακατανομή και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Αφετέρου αναμένεται να αποτελέσει τον συνδετικό μηχανισμό μεταξύ Επιτελικού Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης συστήνεται ένας ευρύς μηχανισμός συντονισμού όπου την αρμοδιότητα του «Συντονιστή» αναλαμβάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήματος.
Παράλληλα συγκροτείται το «Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» που θα λειτουργήσει ως γνωμοδοτικό όργανο με κύριο σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και στο οποίο συμμετέχουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Τέλος, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων στον δημόσιο τομέα, το οποίο πρόκειται να ενδυναμώσει τη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στην κατεύθυνση απάλειψης φαινομένων διαφθοράς και ενίσχυσης της δημόσιας ακεραιότητας.

Σχετικές δημοσιεύσεις