Τέλος η δωρεάν πρακτική άσκηση για τους φοιτητές

Το νομό-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, το οποίο παρουσίασε η υπουργός Παιδείας στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων περιλαμβάνει «Erasmus» του εσωτερικού, κοινά και διπλά πτυχία, start-ups φοιτητών, επαγγελματικά μεταπτυχιακά, βιομηχανικά διδακτορικά και μείωση της γραφειοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Μεταξύ άλλων αναβαθμίζεται ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ιδρύεται ωστόσο Μονάδα πρακτικής άσκησης σε όλα τα ΑΕΙ και υπεύθυνους ανά τμήμα.

Υποχρεωτική ασφάλιση

Επίσης για να προστατευθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες καθορίζεται το ελάχιστο ύψος αποζημίωσης (του μισθού που θα λαμβάνουν κατά την άσκησή τους στο 80% του ελάχιστου μισθού) και εισάγεται υποχρεωτική ασφάλιση των φοιτητών και φοιτητριών.

Σχετικές δημοσιεύσεις