Τέθηκε σε ισχύ η ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ανακοίνωση Φ. 0544/ M.7537/ΑΣ 1130/2024, η οποία αναφέρει τα παρακάτω:

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου 2022, και κυρώθηκε με τον ν. 4984/2022 (Α’ 202), τέθηκε σε ισχύ την 30ή Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 της Σύμβασης.

www.e-forologia.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις