ΣΧΌΛΙΟ: Οι νέοι μας τελικά δεν είναι αυτοί οι τσογλαναράδες που μας δείχνει η TV

Είναι τα παλληκάρια που σήμερα παρέλασαν ή παρακολούθησαν την παρέλαση. Οι γονείς τους. Αυτοί που θα πάνε την Ελλάδα στο μέλλον μπροστά. Οι τσογλαναράδες που καταστρέφουν τα πάντα σε λίγο θα απομακρυνθούν μόνοι τους θα αυτοεπαινούνται σε συζητήσεις μόνοι τους και θα έχουν σαν προσφορά στην κοινωνία την ανυπαρξία τους μετά από χρόνια. Θα τρώνε τα έτοιμα χρήματα και θα θεωρούν το τι κάνανε παραγωγικό πολιτικό έργο.
Οι σημερινοί όμως νέοι θα εργάζονται θα προσφέρουν γιατί δεν μάθανε απο τα σπίτια τους να είναι κοπρίτες. Αυτοί θα στηρίξουν την οικονομία την χώρα θα δώσουν αρμονικότητα και συνέχεια στην ζωή. Σε αυτούς ανήκει το αύριο.

Σχετικές δημοσιεύσεις