ΣΧΟΛΙΟ: Οι πανελλαδικές κυκλοφορίες των εφημερίδων (δελτία)

Κοιτάζοντας τα δελτία βλέπω εφημερίδες με ελάχιστο αριθμό φύλλων. Πως ζουν αυτές. Οι υποχρεώσεις τους είναι καλυμμένες…

Σχετικές δημοσιεύσεις