Συμφωνία Εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Κοινοποίηση

Τις μέρες αυτές είχαμε ένα ακόμη σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, για την εθνική μας οικονομία, για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία μας, αλλά και για το Πολεμικό μας Ναυτικό. Πρόκειται για την υπογραφή της συμφωνίας για την εξυγίανση, τη μεταβίβαση και την αναβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Η συμφωνία αυτή συγκεντρώνει την ομόφωνη υποστήριξη των εργαζομένων στα Ναυπηγεία, καθώς και των σημαντικότερων ενδιαφερόμενων μερών και φορέων. Η συμφωνία δίνει λύση στο τεράστιο πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών των Ναυπηγείων και διαμορφώνει ένα βιώσιμο μοντέλο για την επανεκκίνησή τους. Ανάμεσα στα άλλα προβλέπει:

Άμεση επένδυση 100 εκατ. δολαρίων.
Διασφάλιση των 600 θέσεων εργασίας.
Αποζημιώσεις ύψους 13,5 περίπου εκατ. ευρώ – αποπληρωμή του 100% των υπόλοιπων οφειλών προς τους εργαζόμενους.
Δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας μέσα σε 3 χρόνια.
Επιπλέον έσοδα 1,1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο κατά τα επόμενα 25 έτη.
Ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν σε εγχώριους προμηθευτές και την ελληνική βιομηχανία.

Σχετικές δημοσιεύσεις