Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2000 η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση

Κοινοποίηση

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση (tax wedge) των μισθωτών στην Ελλάδα έχει μειωθεί περίπου κατά 4 μονάδες από το 2019 και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2000. Η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση (3,7%) στη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (0,3%) κατά την περίοδο 2019-2021. Μάλιστα, τη στιγμή που τα 2/3 των χωρών του ΟΟΣΑ αύξησαν τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας το 2021, η Ελλάδα συνέχισε να τη μειώνει. Ειδικότερα:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ: Ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 920 εκατ. ευρώ, ή κατά 35%, την περίοδο 2018-2022. Η προεκλογική δέσμευση ήταν για μεσο-σταθμική μείωση κατά 30%. Για τα φυσικά πρόσωπα μειώθηκε κατά 370 εκατ. ευρώ, ή κατά 18%, σε σχέση με πέρυσι.
Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%.
Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 29% στο 22%.
Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%.
Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα (10%).
Μονιμοποίηση των μειωμένων -κατά 30%- συντελεστών Φ.Π.Α. σε 5 ελληνικά νησιά (Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος και Χίος), όσο θα υπάρχουν δομές αιτούντων άσυλο σε αυτά.
Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το εισόδημα από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. σε εστίαση, μεταφορές κ.α., μέχρι τέλος 2022.
Μείωση, κατά 50%, του φορολογικού συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας τους.
Αναστολή Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές και αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για 3 έτη.
Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών (έκπτωση φόρου εισοδήματος ύψους 30% για 9 χρόνια στη νέα εταιρική σχέση, που ανέρχεται στο 50% για τους αγρότες).

Σχετικές δημοσιεύσεις