Σημαντικές βελτιώσεις στην εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού

Κοινοποίηση

Στη διάρκεια της θητείας της, η Κυβέρνηση έχει θεσπίσει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη ρύθμιση των χρεών των οφειλετών, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των πιο ευάλωτων. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός, στο πλαίσιο του οποίου υπήρξαν -ιδίως κατά το τελευταίο διάστημα- σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας 3.755 οφειλέτες είχαν ρυθμίσει οφειλές προς το Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς, συνολικού ύψους 1,22 δισ. ευρώ, μέσω του εξωδικαστικού. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων έχει ανέλθει στο 70%. Και αυτό όταν στον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μόλις 2.200 οφειλέτες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων μηνών, η Κυβέρνηση έκρινε αναγκαία την περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού και προχώρησε, την Τετάρτη, στη ψήφιση -με εκκωφαντική αποχή του ΣΥΡΙΖΑ- τροπολογία με την οποία επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις.

Έτσι -όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή- το δίχτυ ασφάλειας γίνεται πιο πυκνό για τους ευάλωτους συμπολίτες μας αφού ο πιστωτής θα πρέπει αυτόματα να αποδεχθεί ρύθμιση ως και 420 δόσεις ή και κούρεμα μέχρι και 90% όταν ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα χωρίς περιουσία. Με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν και ήδη αποτελούν νόμο του Κράτους θεσπίστηκαν:

Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης. Τόσο οι πιστωτές όσο και οι οφειλέτες υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα τους λόγους της απόρριψης της πρότασης που παράγει αυτόματα ο αλγόριθμος. Με τον τρόπο αυτό, θα γίνεται συνειδητή διαχείριση των αιτήσεων, ενώ η τυχόν άρνηση των χρηματοδοτικών φορέων σε πρόταση ρύθμισης θα τεκμηριώνεται από πλήρως αιτιολογημένες συνθήκες που αφορούν στον εκάστοτε οφειλέτη.
Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών. Καταργείται ο περιορισμός του ποσοστού 90% ανά πιστωτή, δίνοντας τη δυνατότητα και σε οφειλέτες με μια και μόνη οφειλή άνω των 10.000 ευρώ προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως είναι τα νοικοκυριά με ένα στεγαστικό δάνειο, να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να διασώσουν την περιουσία τους.
Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.
Δυνατότητα ένταξης νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε Δήμους), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
Συναίνεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.
Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.
Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.
Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου. Πλέον, το νέο επιτόκιο της ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται σε 3% σταθερό, από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα.
Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.
Διευκρίνιση, με ξεκάθαρο πλέον τρόπο, τι θεωρείται οριστική υποβολή αιτήματος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για προστασία του οφειλέτη.

Με τις βελτιώσεις που θεσπίστηκαν -όπως επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας- αναμένεται:

Πραγματοποίηση μεγαλύτερου όγκου βιώσιμων ρυθμίσεων με ευνοϊκούς όρους και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Αύξηση της εγκρισιμότητας από την πλευρά των πιστωτών στις προτάσεις ρύθμισης οφειλών που παράγει ο αλγόριθμος.
Μεγαλύτερη θωράκιση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών από τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης.
Μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά των οφειλετών να ρυθμίζουν τις οφειλές τους, διατηρώντας ταυτόχρονα και υφιστάμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις για μέρος των οφειλών τους που είχαν συνάψει κατά το παρελθόν, και
Μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα τα στάδια ρύθμισης των οφειλών.

Σχετικές δημοσιεύσεις