Σε πρόσληψη 15 ατόμων με οχτάμηνες συμβάσεις θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας

Στην πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας.
Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
-2 άτομα Δ.Ε Οδηγών Γ΄ή C’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
-1 άτομο Δ.Ε χειριστών μηχανημάτων έργων ανυψωτικού μηχανήματος μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων ( μπίγα)
-6 άτομα Υ.Ε εργατών/τριών καθαριότητας
-6 άτομα Υ.Ε συνοδών απορριμματοφόρου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα, υπόψιν κ. Αδάμου Δήμητρας (τηλ. Επικοινωνίας: 2682360633). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 19 Φεβρουαρίου και λήγει την 1η Μαρτίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις