Σε καθεστώς τεχνικής χρεοκοπίας τέθηκε η Ρωσία

Η εξέλιξη έρχεται με την αδυναμία της Μόσχας να εξυπηρετήσει τόκους ύψους 1,9 εκατ. δολαρίων.

Σε καθεστώς τεχνικής χρεοκοπίας τέθηκε η Ρωσία, μετά την αδυναμία εξυπηρέτησης τόκων ύψους 1,9 εκατ. δολαρίων.

Η απόφαση της επιτροπής Πιστωτικών Παραγώγων πυροδοτεί πληρωμές ασφαλίστρων κινδύνου ύψους 2,5 δις δολαρίων και αποκόπτει τη Ρωσία από τις διεθνείς αγορές.

Σχετικές δημοσιεύσεις