Σε ελάχιστο χρόνο αποκτάς δίπλωμα ”σεκιούριτι” αναγνωρισμένο από το κράτος

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας 105 ωρών (για έκδοση άδειας)», μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης
ΚΔΒΜ Σύνολο στην Άρτα
Ελάτε να σας ενημερώσουμε στην οδό Στρ. Κατσιμήτρου 30/τηλ. 2681027030

Σχετικές δημοσιεύσεις